Image
Do góry
Navigation

Jan Kochanowski FoundationFundacja Jana Kochanowskiego

Foundation dedicated to literature{}Fundacja zajmująca się literaturą

We admire art and literature. This piece of work is our admiration gesture for people who works hard to make literature more popular. We wanted to make their website as beautiful as their works. We fully succeeded.

fundacja

  • HTML5 + CSS3 + JQuery
  • Smooth, responsive website with a Content Management System. Dynamic, beautiful and modern design. Beautiful, dynamic registration form.
  •  Click here to visit.
Doceniamy sztukę i literaturę. Ten projekt jest naszym gestem podziwu dla ludzi, którzy ciężko pracują, by popularyzować literaturę. Chcieliśmy utworzyć stronę tak piękną jak ich praca. Całkowicie nam się udało.

fundacja

  • HTML5 + CSS3 + JQuery
  • Czytsa, responsywna strona z systemem zarządzania treścią. Dynamiczn, piękny i nowoczesny design. Formularz kontaktowy.
  •  Kliknij tutaj, aby odwiedzić.