Image
Do góry
Navigation

Kolodinlaw.comKolodinlaw.com

Client portal for an american law company{}Portal kliencki dla amerykańśkiej firmy prawniczej

Perfection and reliability. This is what you require and this is what we provide. You can count on us.

zjazd

  • HTML5 + CSS3 + JQuery + Symfony2
  • Multi-option portal for law company clients and legal advisors. Allows to check a status of matters and to manage clients and its matters. Integrated with Google Docs. Modern and responsive desing. The best security using Symfony2 framwework.
  •  Click here to visit.
To są cechy, których oczekujesz oraz to co my dostarczamy naszym klientom. Można na nas liczyć.

zjazd

  • HTML5 + CSS3 + JQuery + Symfony2
  • Portal dla firmy prawnej z wieloma opcjami dla kleintów i doradców prawnych. Pozwala sprawdzić status swojej sprawy i zarządzać klientami oraz ich sprawami. Integracja z Google Docs. Nowoczesny i responsywny design. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie dzięki Symfony2 framework.
  •  Kliknij, aby odwiedzić.