Image
Do góry
Navigation

Nauka To LubięNauka To Lubię

Science popularizing project{}Projekt popularyzujący naukę

Science popularizing is a very noble venture. We put one’s two pennyworth in this domain with our effort and skills. We are happy to have such wise people who wants to share their knowledge. And we’re happy to do the same.

nauka

  • HTML5 + CSS3 + JQuery + PHP
  • Responsive, fully customized website (a design idea was almost fully provided by our customer) with a Content Management System, advanced youtube channel widgets and other social integration.
  •  Click here to visit.
Popularyzacja nauki jest bardzo szlachetnym przedsięwzięciem. Dołożyliśmy swoje trzy grosze do sprawy naszym wysiłkiem i umiejętnościami. Jesteśmy szczęśliwi, że posiadamy tak mądrych ludzi, którzy chcą się dzielić wiedzą, jako swoich klientów. Z radością czynimy to samo.

nauka

  • HTML5 + CSS3 + JQuery + PHP
  • Responsywna. całkowicie dostosowana strona (pomysł na deisgn był praktycznie w całości przedstawiony przez naszego klienta) z systemem zarządzania treścią, zaawansowanymi widgetami Youtube’a i resztą integracji z Social media.
  • Kliknij tutaj, aby odwiedzić