Image
Do góry
Navigation

Raportujemy.pl

Social economy project{}Społeczny projekt ekonomiczny

Civic society is an important thing, that is why we support it the best we can. With our excellent skills. The result is always better with a proper IT support. That’s our job.

raport2

  • HTML5 + CSS3 + JQuery + PHP
  • Simple and responsive website promoting economy raport of a local NGO. Containing a big image equipped with smooth magnifying glass. Beautiful, modern design. Socially integrated.
  •  Click here to visit.
Społeczeństwo obywatelskie jest bardzo ważne, dlatego właśnie wspieramy je jak tylko możemy. Naszymi doskonałymi umiejętnościami. Wynik jest zawsze lepszy z dobrą obsługą IT pod ręką. To nasza rola..

raport2

  • HTML5 + CSS3 + JQuery + PHP
  • Prosta i responsywna strona raportu ekonomicznego lokalnego stowarzyszenia. Zawiera dużą grafikę z płynną i prostą lupą. Piękny, współczesny design. Zintegrowane z Social media.
  •  Kilknij tutaj, by odwiedzić.