Image
Do góry
Navigation

The WolfsWilki

Artificial Life simulation{}Symulacja sztucznego życia

Information Technology can be used in more scientific way. We are curious people and the world is full of interesting things. Our job is not only for a profit, because we like to discover and learn.

wilki

  • C++
  • Simulation of the Artificial Life of wolfes. They eat, kill and reproduce (with genes mutation included). We were truing to implement the most realistic simulation of two herds of wolfes. You can trace statistics of both herds and manipulate with a time speed etc.
  • Soon available for a public opinion.
Informatyka może być używana w bardziej naukowych celach. Jesteśmy ludźmi ciekawymi, a świat jest pełen interesujących rzeczy. Naszym zadaniem jest nie tzysku, ponieważ lubimy odkrywać i ciągle się uczyć.

wilki

  • C++
  • Symulacja Sztucznego zycia wilków. Jedzą, zabijają oraz reprodukują się (mutacja genów zawarta). Staraliśmy się zaimplementować najbardziej realistyczną symulację dwóch stad wilków. Możesz śledzić statystyki obu stad i manipulować czasem i szybkością symulacji itp.
  • Wkrótce będzie upublicznione.