Image
Do góry
Navigation

University of Silesia, ZSIUniwersytet Śląski, ZSI

Department of Information Systems Website{}Strona Zakładu Systemów Informatycznych

The main goal of this job was to create a responsive website with intuitive and scalable content management system for the Department of Information Systems. The site contains admin panel having the CMS with support for user accounts to allow workers to manage the information about themselves, their careers in research and teaching, and support for accounts with administrator privileges that allow to manage important, for the content and structure of the website, elements. Employee from a panel can easily and quickly create an international, interactive business card. This allows visitors, who do not have an account, to have easy access to information, statistics, and events of the department in two languages (English and Polish), accompanied by easy-to-use and transparent user interface. The system has implemented import and export options for publications in BibTeX format and export option for events to the iCal calendar.

MockIt_11012015193312

 

  • Symfony2 + HTML5 + jQuery
  • Elegant and responsive website with dedicated CMS that features editing of design, content and structure, managing events in the departement, employees, statistics, scientific specialties and academic classes. The employee can add informations about himself and his career, can also manage his publications and integrate his work with other employees. Additionally the system features support for BibTeX format (import and export of publications) and export departement events to iCal format. The website is based on the modern standards of web coding and administration panel is based on dynamic technology – AJAX. 
  • Link unavailable until deployment 

Głównym celem było stworzenie responsywnej strony internetowej wraz z intuicyjnym i skalowalnym systemem zarządzania treścią dla Zakładu Systemów Informatycznych. Witryna zawiera panel administracyjny posiadający funkcje CMS wraz z obsługą kont użytkowników pozwalającą pracownikom na zarządzanie informacjami o sobie, swojej karierze naukowej i dydaktycznej oraz obsługą kont z uprawnieniami administratora, które pozwalają zarządzać ważnymi, dla treści i struktury strony, elementami. Pracownik, korzystając z panelu, może łatwo i szybko utworzyć międzynarodową wizytówkę. Dzięki temu odwiedzający stronę użytkownik, nieposiadający konta, będzie mieć łatwy dostęp do informacji, statystyk, pracy i wydarzeń zakładu w dwóch językach (angielskim i polskim), czemu towarzyszy wygodny w obsłudze i przejrzysty interfejs graficzny. System posiada zaimplementowane opcje importu i eksportu publikacji w formacie BibTeX oraz eksport wydarzeń ze strony do kalendarza iCal.

MockIt_11012015193312MockIt_28022015162910

 

  • Symfony2 + HTML5 + jQuery
  • Elegancka i responsywna witryna z dedykowanym systemem zarządzania treścią, pozwalającym nie tylko edycję wyglądu, treści i struktury strony, ale również zarządzanie wydarzeniami w zakładzie, pracownikami, statytykami, modułami (przedmiotami akademickimi), specjalnościami naukowymi itp. Pracownik może dodawać informacje na swój temat, zarządzać swoimi publikacjami i integrować swoją pracę z pracą innych pracowników. Dodatkowo system obsługuje rozszerzenie bibliograficznego BibTeX, pozwala na import i eksport publikacji oraz eksport wydarzeń z zakładu do rozszerzenia iCal. Strona oparta jest na najnowszych standardach webowych, a panel administracyjny oparty jest o dynamiczną technologię AJAX. 
  • Link niedostępny do wdrożenia