Image
Do góry
Navigation

Visage Beauty Center, DubaiVisage Beauty Center, Dubai

Beauty salon{}Salon piękności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Be flexible and open-minded. Thanks to this rule we can provide with our great skills in a whole world and in every culture.

zjazd

  • HTML5 + CSS3 + JQuery + PHP
  • Fully responsive website with a big, fluid slider, photo gallery and a contact form. Builded on WordPress CMS. Integrated with social media and Google Maps.
  •  Click here to visit.
Bądź elastyczny i miej otwarty umysł. Dzięki tej zasadzie, z naszymi umiejętnościami możemy pracować na całym świecie i w każdym kręgu kulturowym.

zjazd

  • HTML5 + CSS3 + JQuery + PHP
  • W pełni responsywna strona z dynamicznym sliderem, galerią zdjęć oraz formualrzem kontaktowym. Zawiera system zarządzania treścią pozwalający na pełną edycję treści i wglądu strony. Zintegrowana z mediami społecznościowymi oraz Google Maps.
  •  Kliknij, aby odwiedzić.