Image
Do góry
Navigation

Milton Friedman Liberty ConventionZjazd Wolnościowy im. Miltona Friedmana

Website of nationwide convention{}Strona ogólnokrajowej konwencji

Using our skills to support important ideas is priceless for us. We do it with joy and professionalism.

zjazd

  • HTML5 + CSS3 + JQuery + PHP
  • Clean and fluid, responsive design. jQuery Timer, integration with google maps, dynamic registration form and CMS. Modern slider in CSS3.
  •  Click here to visit.
Użycie naszych umiejętności, by wesprzeć ważne idee jest dla nas bezcenne. Robimy to z radością i profesjonalizmem.

zjazd

  • HTML5 + CSS3 + JQuery + PHP
  • Czysta, płynna i responsywna strona. Licznik czasu w jQuery, integracja z google maps, dynamiczny formularz rejestracyjny oraz CMS. Nowoczesny slider w CSS3.
  • Kliknij tutaj, aby odwiedzić.